Πορεία – 7η μέρα – Μνημείο Παύλου Μελά

Κατά την παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την απόδοση τιμών στον ηρωικό αξιωματικό του Πυροβολικού και Μακεδονομάχο, Παύλο Μελά. Ο Μελάς είχε νυμφευθεί την κόρη του πολιτικού και μετέπειτα πρωθυπουργού, Στέφανου Δραγούμη, και αδελφή μιας άλλης μεγάλης μορφής του Ελληνισμού, του Ίωνα Δραγούμη. Η θυσία του το 1904 στην περιοχή του χωριού Στάτιστα (το οποίο πλέον έχει μετονομαστεί σε Μελάς) αποκτά μεγαλύτερη αξία εάν αναλογιστούμε πως παρά το ότι μπορούσε να έχει μια άνετη ζωή στην Αθήνα, εντούτοις προτίμησε να αφήσει σύζυγο και δύο παιδιά και να πολεμήσει για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον οθωμανικό ζυγό. Αξίζει να τονιστεί ότι η Κύπρος δήλωσε παρούσα και στον Μακεδονικό Αγώνα, καθώς αρκετοί Κύπριοι και Κρητικοί πολέμησαν για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, αποβλέποντας και εκείνοι στην ενσωμάτωσή τους στον εθνικό κορμό. Η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Παύλου Μελά έναντι του Λευκού Πύργου αποτελεί το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τιμήσουμε ένα μεγάλο αγωνιστή της Ελευθερίας.

Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού
Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2016